– Kiếm được tiền từ đam mê
– Có một hảo huynh đệ
– Sống tự lập bên ngoài, không nhờ tiền của người khác
– Tắm hàng ngày
– Nấu ăn xong không bày bừa cho người khác dọn
– Say rượu biết tự về an toàn
– Tự đứng ra làm chủ một mô hình kinh doanh
– Giỏi hai ngôn ngữ
– Gọi điện, thăm hỏi bố mẹ hai lần mỗi tuần
– Trọng tín. Có vay, có trả. Đúng giờ, đúng hẹn. Nói được, làm được.
– 30 tuổi, vẫn còn chơi thể thao
– Có chuyện, không lên facebook viết status
– Lo được cho một người đàn bà
– Theo đuổi một loại hình nghệ thuật
– Đã tổn thương, thất bại nhiều lần mà vẫn dám tích cực nhìn đời