Chủ Nhật, Tháng Mười Một 19, 2017
DÀNH CHO CEO

DÀNH CHO CEO

DÀNH CHO CEO

video

Gửi Email marketing cho một nhóm khách hàng

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=p7DNlzJ6Cac?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Gửi Email marketing cho một nhóm khách hàng - Phần mềm GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter...
video

Gửi tin nhắn SMS brand name cho một nhóm khách hàng

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=gAUWmxO77S8?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Gửi tin nhắn SMS brand name cho một nhóm khách hàng - Phần mềm GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly...
video

Hướng dẫn Thêm mới chính sách giá

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=xNtLIQVCRE4?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Hướng dẫn Thêm mới chính sách giá - Phần mềm GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của...
video

Xem log hệ thống, like, comment. trao đổi trong chi tiết khách hàng

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=1Sf7ynTPAp4?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Xem log hệ thống, like, comment. trao đổi trong chi tiết khách hàng - GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly...
video

Tìm kiếm khách hàng cơ bản, nâng cao. Tạo bộ lọc tìm kiếm

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=mzevgYbaj0Q?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Tìm kiếm khách hàng cơ bản, nâng cao. Tạo bộ lọc tìm kiếm - GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly...
video

Phân loại khách hàng theo nhóm, theo trạng thái

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=0NzLNeIiVsI?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Phân loại khách hàng theo nhóm, theo trạng thái - Phần mềm GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh...
video

Upload khách hàng trùng mã khách hàng, số điện thoại, email

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=iR293Yxg-p0?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Upload khách hàng trùng mã khách hàng, số điện thoại, email - GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh...
video

Thống kê chiến dịch cơ hội

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=o9Ia94eXofc?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Thống kê chiến dịch cơ hội - Phần mềm GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của GetFly...
video

Hướng dẫn Thêm mới cơ hội trong chiến dịch

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=rAROymVSeZM?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Thêm mới cơ hội trong chiến dịch - GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của GetFly CRM:...
video

Hướng dẫn Tạo chiến dịch kinh doanh

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=K3LYO2JRYqI?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Tạo chiến dịch kinh doanh - Phần mềm GetFly CRM Website của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của GetFly CRM: https://twitter.com/getflycrm Trang tin...
video

Hướng dẫn Import đơn hàng

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=wOTemFNnPJY?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Hướng dẫn Import đơn hàng - Phần mềm GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của GetFly CRM:...
video

Hướng dẫn Upload danh sách sản phẩm

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=niR6r1dkdWA?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Hướng dẫn Upload danh sách sản phẩm - Phần mềm GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của...
video

Hướng dẫn Tạo Optin form

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=JxdVLj0qgks?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Hướng dẫn Tạo Optin form - Phần mềm GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của GetFly CRM:...
video

Hướng dẫn Tạo automation gửi sms cho khách hàng

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=2A_L1Gydw-w?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Hướng dẫn Tạo automation gửi sms cho khách hàng - Phần mềm GetFly CRM Website của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của...
video

Hướng dẫn Tạo automation gửi email marketing

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=jmBJZqDFv5o?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Hướng dẫn Tạo automation gửi email marketing - Phần mềm GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của...
video

Hướng dẫn Tạo biên bản kiểm kho

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Z9IeyHv9jUY?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Hướng dẫn Tạo biên bản kiểm kho - Phần mềm GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của...
video

Hướng dẫn Tạo công việc / Giao việc

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=DRDVM5lJ9pE?list=PL3KWrD8szW3s5cRJwNou_13ta8OVx3giH&w=560&h=315] Hướng dẫn Tạo công việc / Giao việc - Phần mềm GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter...
Chuyện Con cá và Cần Câu hay câu chuyện muôn thủa của doanh nghiệp

Chuyện Con cá và Cần Câu hay câu chuyện muôn thủa của doanh nghiệp

Câu chuyện về một thanh niên chuyên nghề câu cá kiếm sống nuôi vợ con gặp người ăn xin, ngày đầu cho CÁ, ngày thứ 2 cho CẦN CÂU, ngày thứ...
video

Hướng dẫn Sửa khách hàng

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=YItYtUVJzzU?list=PL3KWrD8szW3uS-0Yw3DZYHtbx0Lk1r-IG&w=640&h=360] Video Hướng dẫn Sửa khách hàng trên Phần mềm GetFly CRM Website của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của GetFly CRM:...
video

Hướng dẫn Cấu hình SMS Brand name – Phần mềm GetFly CRM

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=i4LSYHeEwLw?list=PL3KWrD8szW3uS-0Yw3DZYHtbx0Lk1r-IG&w=640&h=360] Video hướng dẫn Cấu hình SMS Brand name (Tin nhắn thương hiệu) trên phần mềm GetFly CRM Website của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly...
video

Hướng dẫn Thêm mới khách hàng

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=UJ6RcFc0-iU?list=PL3KWrD8szW3uS-0Yw3DZYHtbx0Lk1r-IG&w=640&h=360] Video Hướng dẫn Thêm mới khách hàng trên Phần mềm GetFly CRM Website của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của GetFly CRM:...
video

Hướng dẫn Tạo automation gửi sms cho khách hàng

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=2A_L1Gydw-w?list=PL3KWrD8szW3uS-0Yw3DZYHtbx0Lk1r-IG&w=640&h=360] Hướng dẫn Tạo automation gửi sms cho khách hàng - Phần mềm GetFly CRM Website của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của...
video

Hướng dẫn Tạo chiến dịch kinh doanh – Phần mềm GetFly CRM

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=K3LYO2JRYqI?list=PL3KWrD8szW3uS-0Yw3DZYHtbx0Lk1r-IG&w=640&h=360] Tạo chiến dịch kinh doanh - Phần mềm GetFly CRM Website của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của GetFly CRM: https://twitter.com/getflycrm Trang tin...
video

Hướng dẫn Gửi email cho khách hàng

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_vyuT5ObnaM?list=PL3KWrD8szW3uS-0Yw3DZYHtbx0Lk1r-IG&w=640&h=360] Video Hướng dẫn Gửi email cho khách hàng trên Phần mềm GetFly CRM Website của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của GetFly...
video

Hướng dẫn Tạo công việc / Giao việc – Phần mềm GetFly CRM

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=DRDVM5lJ9pE?list=PL3KWrD8szW3uS-0Yw3DZYHtbx0Lk1r-IG&w=640&h=360] Hướng dẫn Tạo công việc / Giao việc - Phần mềm GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter...
video

Hướng dẫn Tạo Optin form

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=JxdVLj0qgks?list=PL3KWrD8szW3uS-0Yw3DZYHtbx0Lk1r-IG&w=640&h=360] Hướng dẫn Tạo Optin form - Phần mềm GetFly CRM Website chính thức của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của GetFly CRM:...
Sử dụng GetFly CRM: Khó hay dễ?

Áp dụng CRM, sếp phải là người dẫn đầu

Trong bài viết trước, Tuấn đã chia sẻ với các bạn về việc sử dụng CRM có khó không? Trong bài viết này, Tuấn muốn chia sẻ tiếp 1 quan điểm...
Sử dụng GetFly CRM: Khó hay dễ?

Sử dụng GetFly CRM: Khó hay dễ?

Hầu hết các khách hàng của GetFly đều băn khoăn với câu hỏi: sử dụng GetFly CRM khó hay dễ và liệu tôi có áp dụng thành công hay không? Tôi...
video

Hướng dẫn Cấu hình tổng đài IP

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=F2inDqEpvBU?list=PL3KWrD8szW3uS-0Yw3DZYHtbx0Lk1r-IG&w=640&h=360] Video Hướng dẫn Cấu hình tổng đài IP trên Phần mềm GetFly CRM Website của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của GetFly...
video

Hướng dẫn Tạo đơn hàng – Phần mềm GetFly CRM

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=qOkOzjQeOgk?list=PL3KWrD8szW3uS-0Yw3DZYHtbx0Lk1r-IG&w=640&h=360] Video Hướng dẫn Tạo đơn hàng trên Phần mềm GetFly CRM Website của GetFly CRM: http://getfly.vn Kênh Facebook của GetFly CRM: https://www.facebook.com/getfly/ Kênh Youtube của GetFly CRM: https://goo.gl/7LOYYS Kênh Twitter của GetFly CRM: https://twitter.com/getflycrm Trang...