Người ta nói trên đời này có ba loại bạn: Bạn vì một lý do nào đó, bạn ở một thời điểm nào đó, và bạn cho cả đời (friends for a reason, friends for a season, and friends for a lifetime).

“Bạn vì một lý do” là những người bạn mà ta quen vì một mục đích nhất định. Ví dụ, những người ta học chung một lớp, bạn hàng làm ăn, bạn cộng tác chung dự án… Chúng ta thường tìm đến họ vì một mục đích nhất định, trong một hoàn cảnh nhất định, lặp đi, lặp lại. Khi mục đích này không còn (như sau khi ta ra trường, chuyển chỗ làm, ngừng dự án…), chúng ta cũng không nhất thiết phải gặp nhau nữa. Tình bạn này có còn tiếp tục được duy trì, vượt lên lý do và mục đích ban đầu hay không, tất cả là ở quyết định ở cả hai phía.

“Bạn ở một thời điểm” là những người mà ta gặp gỡ thường xuyên trong một thời điểm nhất định nào đó trong cuộc đời. Ví dụ như những người hàng xóm tạm thời, những người ta từng “say nắng”, những người ta mới gặp nhưng đã có cảm tình, những người “bạn của bạn của bạn” … Họ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời ta trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng sau đó, ta không còn gặp gỡ và liên hệ thường xuyên nữa. Đôi khi có lý do nào đó khiến thời điểm thân thiết này qua đi, nhưng đôi khi, chẳng vì lý do gì cả. Cuộc sống tiếp diễn, cuộc đời sang trang, và chúng ta tự khắc xa nhau.

“Bạn cho cả đời” là những người mà ta gắn bó và làm bạn trong suốt cả cuộc đời mình. Ta có thể bắt đầu quen bạn vì một lý do nào đó, thân thiết trong một thời điểm nào đó, nhưng khi lý do không còn, thời điểm qua đi, ta vẫn tiếp tục làm bạn. Nhìn vào nhau, chúng ta có thể thấy cả một tương lai ở phía trước, khi chúng ta già đi, cuộc sống đẩy đưa, đường đời rẽ sang nhiều hướng… nhưng ta vẫn có thể tiếp tục là bạn tốt của nhau.

Bạn có nhiều nhất loại bạn nào?

>> Xem bài đầy đủ tại đây