Bạn của tôi, bạn biết không trong tiếng Anh chữ Tập trung nó là Focus dịch ra như này
F-ollow
O-ne
C-ourse
U-ntil
S-ucessfull
(Tạm dịch là: Theo đuổi một thứ cho đến khi thành công)
Thiên Tài nghĩa là họ chỉ thiên về tài năng của họ, họ thiên về một thứ, họ tập trung vào điểm mạnh của mình… ý nghĩa của thiên tài là như vậy.
Chắc sẽ không có ai trên thế giới này từng tự hào vì khả năng lam man của họ!

>> Cái kết của việc không có mục tiêu

1 COMMENT