Ý tưởng viết bài cho blog, tìm đâu ra?
Ý tưởng viết bài cho blog, tìm đâu ra?
Ý tưởng viết bài cho blog, tìm đâu ra?
Ý tưởng viết bài cho blog, tìm đâu ra?

“Ý tưởng này có người làm rồi”

Hắn nghĩ ra một ý tưởng, một giải pháp mới, có vẻ rất khả thi.

Hắn vui lắm, bèn xách ý tưởng này đi hỏi thằng bạn thân. Thằng này được cả đám phong là chuyên gia, vì cái gì nó cũng biết.
Sau một hồi ngồi nghe, thằng bạn thân hắn bảo:
– Ý tưởng này có người làm rồi. Thành công rồi. Giờ mày mới bắt đầu làm thì sao cạnh tranh nổi. Thôi bỏ đi.
Hắn tiu nghỉu ra về. Một ý tưởng sớm nở tối tàn.

Mấy tháng sau, hắn lại nghĩ ra một ý tưởng. Lần này hắn kiểm tra kĩ rồi, chả có ai làm thành công cả. Hắn hí hửng đến hỏi thằng bạn.
– Ý tưởng này có người làm rồi. Thất bại hết rồi. Giờ mày lao vào khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Thôi bỏ đi.
Hắn lại tiu nghỉu ra về. Lại một ý tưởng khác hy sinh oanh liệt.

Mấy tháng sau, hắn lại nghĩ ra một ý tưởng. Hắn lao ngay đi hỏi thằng bạn.
– Trước giờ không ai làm thành công theo cách đó. Giờ mày làm vậy sao thành công nổi. Thôi bỏ đi.
Hắn bắt đầu bực mình:
– Vậy chứ mày bảo tao phải làm sao?
Thằng bạn hắn nhìn hắn rồi đủng đỉnh nói mấy chữ gọn lỏn:
– Sáng tạo, sáng tạo đi ba!
Hắn vừa buồn vừa bực xách đít đi về.

Mấy tháng sau, hắn lại nghĩ ra một ý tưởng. Lần này hắn không đi hỏi ai nữa. Hắn cứ làm thôi.

Khi bạn có ý tưởng thì hãy tự làm để kiểm định, đừng kiểm định bằng cách xách đi hỏi các “chuyên gia”. Đó là thành công lớn nhất của người khởi nghiệp rồi. Mọi ý kiến chỉ để tham khảo, để hoàn thiện ý tưởng.

-Sưu tầm-