NHẬT KÝ,  SEACRET

Livestream #37: 12 đòn bẩy kinh doanh thông minh mà bạn chưa biết

12 Đòn bẩy thông minh trong kinh doanh mà bạn nên biết #đòn_bẩy_kinh_doanh #đòn_bẩy_trong_kinh_doanh #trananhtuan

1. Đòn bẩy kinh doanh 0 đồng: là khởi động công việc kinh doanh của bạn với một số tiền nhỏ hoặc không cần đến tiền của bạn (Tìm hiểu cơ hội kinh doanh bắt đầu từ số vốn 24 triệu với Seacret ngay hôm nay:

2. Đòn bẩy con người: là sử dụng tài năng của người khác, kỹ năng, thông tin, uy tín, dữ liệu và các nguồn lực khác.

3. Đòn bẩy công nghệ: là ứng dụng triệt để những công nghệ mới nhất như máy tính, phần mềm, công nghệ truyền thông để tăng tốc tộ và tính hiệu quả của bạn. 4. Đòn bẩy cộng đồng: là sử dụng sức mạnh của truyền thông để kiếm hàng triệu đô là từ những chương trình cộng đồng miễn phí

5. Đòn bẩy sức ảnh hưởng: là mượn và sử dụng uy tín, sức ảnh hưởng của người khác.

6. Đòn bẩy bán trước: là bán trước sản phẩm trước khi bạn có chúng, hoặc ít nhất, trước khi bạn phải trả cho chúng.

7. Đòn bẩy $$$: là mở rộng công việc kinh doanh của bạn sửdụng tiền của khách hàng hay tiền của nhà cung cấp.

8. Đòn bẩy là đưa mọi người vào trong lĩnh vực của bạn để làm việc với bạn bây giờ mà không phải trả phí.

9. Đòn bẩy đào tạo: là thu được nhiều giá trị từ nhân viên của bạn bằng cách đào tạo họ, đối xử tốt với họ và cho họ không gian, cơ hội để có thể phát triển với tài năng đích thực của họ.

10. Đòn bẩy phát triển bản thân: là thu được nhiều giá trị của bạn, tăng cường kiến thức kinh doanh của bạn, phát triển bản thân và gia tăng sức hút và năng lượng của bạn

11. Đòn bẩy thời gian: là quản lý thời gian hiệu quả và bạn làm những việc đúng thay vì chỉ làm đúng mọi việc.

12. Đòn bẩy TƯ DUY: là phát triển bản thân, thay đổi tư duy, nghĩ LỚN, làm nhỏ. Tập trung vào MỤC TIÊU, bám sát mục tiêu. Đ

ó là một nghệ thuật. Đó là một KHOA HỌC!

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: