6 cách tối ưu danh sách phát trên Youtube

  1. Tạo một danh sách phát (playlist) mới giống như là tải 1 video mới lên, Youtube đều tính đó là một “nội dung” mới. Hãy tạo danh sách phát (playlist) thường xuyên để nhận được lợi thế từ Youtube trong thuật toán tìm kiếm .

2. Hãy cân nhắc kỹ với tiêu đề và mô tả của danh sách phát (playlist) tương tự như khi bạn làm điều đó với video. Vì danh sách phát sẽ được chỉ mục (index) và xuất hiện trên tìm kiếm Youtube. Những nội dung tốt sẽ luôn được Youtube ưu tiên. 

3. Đừng quyên kiểm tra cấu hình của danh sách phát, phần cấu hình này cho phép bạn sắp xếp lại thứ tự của video, đặt toàn bộ video vào 1 danh sách không chính thức (tạm) và cho phép cộng sự của bạn có thể điều chỉnh phần nội dung sao cho phù hợp nhất với người xem.

4. Nhớ rằng, thay vì chia sẻ 1 video bạn hãy chia sẻ danh sách phát. Liên kết mà bạn gửi sẽ giúp cho người xem có thể “dễ dàng” xem các video khác cùng chủ đề trong danh sách phát, điều này có lợi cho lượt xem trên kênh của bạn.

5. Một mẹo khác: hãy tạo Danh sách phát bao gồm cả Video từ các “Nhà sáng tạo”, “Kênh” khác thậm chí kể cả video của kênh đối thủ nếu thực sự các video này cùng chủ đề và luôn nhớ hãy đặt video của bạn trên đầu của Danh sách phát (playlist). Bạn sẽ có thể được hưởng lợi từ các “gợi ý” video của Youtube.

6. Sử dụng Danh sách phát (playlists) để xây dựng 1 trang chào mừng bao gồm toàn bộ nội dung tốt nhất mà bạn đang có, bao gồm luôn cả danh sách phát mà chỉ ra cho người xem chính xác nội dung kênh của bạn nói về cái gì

Xem thêm video dưới để hiểu thêm về cách tối ưu nhé bạn

%d bloggers like this: