#8 Bí quyết để gia tăng lượng khách hàng tiềm năng với GetFly CRM

0
2 lượt xem
Customer relationship management concept man selecting CRM

Bí quyết để gia tăng lượng khách hàng tiềm năng gồm 5 cách:

1. Gia tăng danh sách khách hàng tiềm năng
2. Gia tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách mua hàng
3.  Gia tăng doanh số trung bình cho một đơn hàng
4. Gia tăng tỷ lệ khách hàng trở lại mua hàng của bạn
5. Gia tăng tỷ lệ lợi nhuận / 1 sản phẩm
Hãy gia tăng khách hàng với công cụ GetFly CRM

Đăng ký sử dụng phần mềm GetFly CRM ngay hôm nay