Bức Tường – 20 năm một chặng đường – Liveshow Đôi Bàn Tay Thắp Lửa