Các loại Lead phổ biến trong CRM

CÁC LOẠI LEADS PHỔ BIẾN TRONG CRM

HubSpot CRM định nghĩa các loại lead khá rõ ràng trên một website, Landingpage. Đây là một số loại leads mà marketer thường gặp:
– Lead flow: nằm trên website khi người dùng cuộn được 50% homepage – HubSpot
– Lead form: nằm ở nơi cần call to action – HubSpot
– Lead collected forms: form non-HubSpot
– Lead page: nằm ở các trang trong của website
– Lead post: nằm ở các bài viết của website
– Lead mail: nằm ở call to action trong email
– Lead ads: nằm ở hình thức quảng cáo thu thập khách hàng tiềm năng
– Lead inbox ads: nằm ở hình thức quảng cáo inbox
– Lead comment: nằm ở comment tương tác của fanpage
– Lead affiliate: nằm trên LP của affiliate
– Lead contact: nằm ở trang liên hệ của website
– Lead post comment: nằm ở phần comment bài viết trên website
– Lead chatbox: nằm ở phần người dùng chat trực tiếp với website, fanpage
Inbound Marketing sẽ pull lead (kéo người quan tâm về bằng việc cung cấp cho họ những thông tin hữu ích giải quyết vấn đề ban đầu của KH rồi từ đó đề nghị họ đăng ký vào mail list để tiếp tục nhận thông tin >> nuôi dưỡng tiếp bằng các kiến thức >> đưa ra những offer khéo léo để biến lead thành customer. Outbound Marketing sẽ push lead. Tuỳ vào từng chiến dịch marketing mà áp dụng cách
tim leads riêng
Tại Việt Nam, hầu hết mọi người đều không phân định rõ giữa khái niệm Lead (khách hàng tiềm năng), account (khách hàng có nhu cầu) và customer (khách đã mua hàng) mà hầu hết gọi chung là Khách hàng. Chính vì vậy, bài viết trên sẽ giúp bạn phân biệt một cách rõ ràng hơn để từ đó có những kịch bản tiếp cận Lead phù hợp.

Chúc bạn thành công.

Trần Anh Tuấn – Người kết nối.

%d bloggers like this: