Cách Đặt Ngân Sách Hàng Ngày & Giá Thầu.
MARKETING

Cách Đặt Ngân Sách Hàng Ngày & Giá Thầu.

Chọn giá thầu và ngân sách của bạn

Cách Đặt Ngân Sách Hàng Ngày & Giá Thầu.
Cách Đặt Ngân Sách Hàng Ngày & Giá Thầu.

Để chạy quảng cáo trên Google, bạn sẽ cần quyết định ngân sách chiến dịch và giá thầu nhóm quảng cáo

phù hợp. Ngân sách

của bạn thiết lập giới hạn tính phí cho chiến dịch riêng lẻ, vì vậy ngân sách này phải là số tiền trung bình bạn có thể chi tiêu mỗi ngày (hoặc xem trên hóa đơn thẻ tín dụng hàng tháng của bạn nếu bạn nhân ngân sách của mình với 30,4, số ngày trung bình trong một tháng). Chi phí thực tế của bạn có thể thấp hơn, tùy thuộc vào cách bạn quản lý giá thầu của mình.Giá thầu giá mỗi nhấp chuột tối đa

(giá thầu CPC t.đa) là số tiền cao nhất bạn sẵn sàng trả cho một nhấp chuột lên quảng cáo của mình. Bằng cách quản lý giá thầu, bạn có thể tác động đến số lượng lưu lượng truy cập mà quảng cáo của bạn nhận được, cũng như ROI

mà số lượng lưu lượng truy cập này tạo ra. Với giá thầu cao hơn, chiến dịch của bạn có khả năng nhận được nhiều lưu lượng truy cập hơn mặc dù bạn có thể chi tiêu nhiều tiền hơn. Với giá thầu thấp hơn, chiến dịch của bạn có khả năng nhận được ít nhấp chuột và chuyển đổi hơn.Dưới đây, bạn sẽ tìm hiểu các bước để đặt giá thầu và ngân sách trong chiến dịch mới và cách ước tính số tiền bạn sẽ chi tiêu.

Các bước để đặt giá thầu và ngân sách của bạn cho chiến dịch mới

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn
  2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
  3. Nhấp vào Tất cả chiến dịch trực tuyến, rồi nhấp vào nút + Chiến dịch và chọn loại chiến dịch từ trình đơn thả xuống.
  4. Trong phần Chiến lược giá thầu của cài đặt chiến dịch, chọn chiến lược. Nếu bạn chọn tùy chọn “thủ công”, hãy nhập thêm Giá thầu mặc định.
  5. Đối với Ngân sách, số tiền bạn nhập phải là số tiền cao nhất bạn muốn chi tiêu trung bình mỗi ngày cho chiến dịch của mình trong một tháng. Bạn cũng có thể áp dụng ngân sách được chia sẻ mà bạn đã tạo trước đây trong Thư viện được chia sẻ.
  6. Nhấp vào Lưu và tiếp tục (trên trang cài đặt tiếp theo, bạn sẽ được nhắc tạo và lưu nhóm quảng cáo của mình).
  7. Bạn có thể chỉnh sửa lại chiến lược giá thầu và ngân sách bất kỳ lúc nào bằng cách quay lại tab Cài đặt của chiến dịch của bạn.

Giới thiệu về tùy chọn đặt giá thầu chiến dịch của bạn

Khi nhiều người nghĩ về phiên đấu giá, họ thường nghĩ đến chiến lợi phẩm được bán cho người trả giá thầu cao nhất. Tuy nhiên, đấu giá quảng cáo của chúng tôi sử dụng cả chất lượng và giá thầu để xác định vị trí quảng cáo của bạn. Vì vậy, ngay cả khi đối thủ cạnh tranh của bạn đặt giá thầu cao hơn bạn, bạn vẫn có thể giành được vị trí cao hơn — với mức giá thấp hơn — với từ khóa và quảng cáo có liên quan cao. Thường bạn sẽ trả ít hơn giá thầu tối đa của mình, bởi vì với phiên đấu giá quảng cáo, số tiền cao nhất bạn sẽ trả là số tiền tối thiểu bắt buộc để giữ vị trí quảng cáo và bất kỳ định dạng quảng cáo nào được hiển thị cùng với quảng cáo chẳng hạn như liên kết trang web. Số tiền bạn trả được gọi là CPC thực tế.

Khái niệm cơ bản về AdWords

Đấu giá quảng cáo Có hai chiến lược giá thầu cơ bản (để biết thêm chi tiết, hãy xem Xác định chiến lược giá thầu dựa trên mục tiêu của bạn):

  • Đặt giá thầu thủ công: Đây là chiến lược mặc định để cho phép bạn tự quản lý giá thầu CPC tối đa của mình. Bạn có thể đặt giá thầu ở cấp nhóm quảng cáo hoặc cho các từ khóa riêng lẻ.
  • Đặt giá thầu tự động: Nếu bạn là người mới sử dụng AdWords (hoặc nếu bạn đang bận rộn), chúng tôi khuyên bạn nên chọn chiến lược này. Tất cả những gì bạn phải làm là đặt ngân sách hàng ngày trung bình và hệ thống AdWords quản lý giá thầu cho bạn, mang lại cho bạn nhiều nhấp chuột nhất có thể trong ngân sách của bạn. Bạn vẫn có thể đặt giá thầu CPC t.đa với tùy chọn này.

Với đặt giá thầu thủ công, số tiền Giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo của bạn sẽ được áp dụng cho tất cả các từ khóa trong nhóm quảng cáo của chiến dịch mới của bạn. Bạn có thể thay đổi số tiền giá thầu của mình bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể thay đổi giá trị này cho các từ khóa riêng lẻ thông qua cột CPC t.đa trên tab Từ khóa. Tìm hiểu cách chọn giá thầu cho từ khóa của bạn.

Mẹo

Hãy thử Công cụ lập kế hoạch từ khóa để nhận ước tính lưu lượng truy cập, như số nhấp chuột ước tính, số lần hiển thị ước tính hay CPC trung bình ước tính cho từ khóa của bạn. Những ước tính này có thể giúp bạn đưa ra quyết định về giá thầu và ngân sách nào sẽ đặt.

Đặt điều chỉnh giá thầu

Bạn có thể đặt điều chỉnh giá thầu làm tăng hoặc giảm giá thầu của bạn khi quảng cáo đang cạnh tranh để xuất hiện trên thiết bị di động, ở vị trí cụ thể và vào ngày và thời điểm cụ thể. Điều chỉnh giá thầu cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn thời gian và vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện và được áp dụng trên giá thầu hiện tại của bạn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh chiến lược đặt giá thầu của mình bằng cách đặt nhiều điều chỉnh cùng hoạt động, chẳng hạn như vị trí và thời gian trong ngày hoặc thời gian trong ngày và thiết bị di động.

Giới thiệu về ngân sách chiến dịch của bạn

Số tiền ngân sách của bạn dành cho một chiến dịch (thay vì tổng số tiền trên tất cả các chiến dịch của bạn) và số tiền này thể hiện số tiền trung bình mà bạn sẵn sàng chi tiêu mỗi ngày trong chiến dịch đó. Nếu bạn muốn kiểm tra ngân sách hàng ngày trung bình trên tất cả các chiến dịch, bạn có thể sử dụng cột “Ngân sách” trong tab Chiến dịch. Nếu bạn muốn suy nghĩ về ngân sách của mình theo thời hạn hàng tháng thay vì theo thời hạn hàng ngày, bạn có thể tính toán ngân sách hàng tháng bằng cách nhân ngân sách hàng ngày trung bình với 30,4 (số ngày trung bình mỗi tháng).

Mẹo

Bắt đầu nhỏ. Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy thử ngân sách hàng ngày trong khoảng từ 10 đến 50 đô la Mỹ. Kiểm tra tài khoản của bạn hàng ngày sau khi áp dụng ngân sách mới để xem chiến dịch của bạn đã hoạt động như thế nào.

Bởi vì lưu lượng truy cập của khách hàng dao động hàng ngày, Google có thể cho phép phát sinh thêm tối đa 20% số nhấp chuột (hoặc hoạt động quảng cáo khác cho các chiến dịch ở một tùy chọn đặt giá thầu khác) trong một ngày so với ngân sách hàng ngày trung bình mà bạn chỉ định. Chúng tôi gọi đây là phân phối quá

.Tuy nhiên, hệ thống của chúng tôi đảm bảo rằng trong một thời hạn thanh toán cụ thể, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn 30,4 nhân với số tiền ngân sách hàng ngày của bạn. Ví dụ: nếu ngân sách của bạn là $10 mỗi ngày thì số tiền tối đa bạn sẽ trả là $304.

Nếu Google hiển thị quảng cáo của bạn quá thường xuyên và chi phí của bạn cho tháng cuối cùng lại vượt quá số tiền đáng lẽ bạn phải trả trong một tháng căn cứ vào ngân sách hàng ngày bạn đã đặt, tín dụng sẽ được tự động áp dụng cho tài khoản của bạn. Ví dụ: nếu giới hạn tính phí hàng tháng của bạn là $304 và bạn đã tích lũy $310 chi phí trong một thời hạn thanh toán cụ thể, bạn sẽ nhận được khoản tín dụng là $6 và chỉ bị tính phí $304.

Mẹo

Chiến dịch của bạn có sử dụng hết ngân sách không? Cài đặt ngân sách của bạn bao gồm tùy chọn để Xem ngân sách được đề xuất, dựa trên phân tích hiệu suất chiến dịch của bạn, thường từ 15 ngày qua.

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: