MARKETING

Cách Đặt Ngày Bắt Đầu và Kết Thúc Cho Chiến Dịch

Cách Đặt Ngày Bắt Đầu và Kết Thúc Cho Chiến Dịch hoàn toàn tự động

Khi bạn tạo chiến dịch AdWords mới có bật “Tất cả các tính năng”, bạn có thể kiểm soát chiến dịch sẽ chạy trong bao lâu. Điều này hữu ích khi bạn đã biết ngày mà bạn muốn chiến dịch của mình kết thúc — ví dụ: sau khi khuyến mại hoặc phiếu mua hàng hết hạn. Chỉ cần đặt trước ngày kết thúc
và khi ngày kết thúc đến, bạn sẽ không phải thay đổi ngày đó theo cách thủ công. Chúng tôi tự động đặt ngày bắt đầu của bạn là “hôm nay” trừ khi bạn chỉ định ngày khác. Nếu bạn để ngày bắt đầu là “hôm nay”, thì chiến dịch của bạn sẽ bắt đầu ngay khi quảng cáo đầu tiên của bạn được chấp thuận.

Có thể có những lần bạn tạo chiến dịch và không muốn chiến dịch đó bắt đầu ngay lập tức. Đối với những lần đó, bạn có thể chỉnh sửa ngày bắt đầu và ngày kết thúc của chiến dịch trên tab Cài đặt.
Ví dụ

Giả sử bạn sở hữu cửa hàng tổ chức tiệc trực tuyến và muốn có một chiến dịch dành riêng cho giảm giá dụng cụ tạo âm thanh cho kỳ nghỉ Năm mới. Bạn biết bạn muốn chiến dịch của mình bắt đầu chính xác hai tuần trước Đêm giao thừa, là ngày 18 tháng 12. Trong AdWords, bạn có thể đặt ngày này để chiến dịch của mình bắt đầu. Bạn cũng có thể đặt chiến dịch kết thúc khi khuyến mại hết hạn, vào ngày 1 tháng 1.
Lưu ý

Lập lịch chiến dịch khả dụng cho các loại chiến dịch có bật loại chiến dịch phụ “Tất cả các tính năng”. Nếu bạn đang sử dụng loại chiến dịch phụ “Chuẩn”, thì bạn cần phải chuyển đến tab Cài đặt của chiến dịch và chuyển loại chiến dịch phụ thành “Tất cả các tính năng” để thấy các tùy chọn lập lịch.
Khi bạn đặt ngày bắt đầu, bạn có thể chỉnh sửa ngày đó bất kỳ lúc nào cho đến khi chiến dịch của bạn bắt đầu. Sau khi đã qua ngày bắt đầu, bạn không còn có thể chỉnh sửa ngày đó nữa. Ví dụ: nếu ngày bắt đầu của bạn là ngày 1 tháng 2, bạn sẽ không thể chỉnh sửa ngày bắt đầu vào ngày 2 tháng 2. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tạm dừng, tiếp tục hoặc loại bỏ chiến dịch của mình.

Bạn có thể xem hoặc chỉnh sửa ngày bắt đầu và ngày kết thúc trên tab Cài đặt của chiến dịch, trong Lịch biểu: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, lập lịch quảng cáo.

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: