Cách nhìn về giá trị và giá trị sử dụng của nhân sự trong doanh nghiệp

Cách nhìn về giá trị và giá trị sử dụng của nhân sự trong doanh nghiệp

Bạn mua một con xe dream đã 10 năm rồi, giá trị của nó khi mua là 30 triệu. Hôm qua, bạn bị mất chiếc xe. Khi đó, nó chỉ còn giá 6 triệu. Chả đáng là bao. Nhưng giá trị sử dụng của nó vẫn không khác gì một chiếc xe mới giá 30 triệu. Có chăng, chỉ giảm đi vài triệu ở khâu oai (vì xe mới hơn).

Cách nhìn về giá trị và giá trị sử dụng của nhân sự trong doanh nghiệp
Cách nhìn về giá trị và giá trị sử dụng của nhân sự trong doanh nghiệp

Nhân sự và lao động cũng vậy, mỗi người lao động có một giá trị và một giá trị sử dụng khác nhau. Khi bạn tìm một nhân sự, cho dù là co-founder,cổ động, partner, đồng nghiệp… hãy nghĩ đến điều này. Hãy xem giá trị của họ là gì? Giá trị sử dụng của họ là gì? Và một người lao động trong tổ chức của bạn thì nên có cả giá trị và giá trị sử dụng. Nếu cả 2 giá trị trên đều cao thì quá tốt còn không thì phải xuất sắc một trong hai thứ.

Ví dụ thế này! Đồng chí X là Sale Manager tại một công ty Y đã 10 năm rồi. Khi đồng chí ấy bắt đầu bài training cho các nhân viên kinh doanh mới và giới thiệu: Chị đã làm ở đây 10 năm rồi, từ khi công ty khởi lập… thì câu nói đó mang tính giá trị, còn bài học và kiến thức đồng chí đó sắp training là giá trị sử dụng. Có thể kiến thức đồng chí đó đem lại cho nhân viên mới không nhiều nhưng giá trị của kinh nghiệm, sự tích luỹ và lịch sử 10 năm của đồng chí đó là giá trị rất lớn. Các nhân viên kinh doanh mới vì cái uy 10 năm của đồng chí X nên sẽ lắng nghe hơn, yên tâm hơn về những kiến thức mà đồng chí X truyền đạt.

Như vậy, ngoài định nghĩa “cái gì cũng có giá của nó” thì nay bạn sẽ tập làm quen thêm khái niệm “cái gì cũng có giá trị và giá trị sử dụng của nó”. Trên đường đi tìm đồng đội, bạn hãy nhớ đến 2 khái niệm này. Không thể accept một đồng đội không có cả giá trị lẫn giá trị sử dụng được. Điều này sẽ giúp bạn tìm được những co-founder, cổ đông tốt làm cùng với mình.

Nguồn: Nguyễn Khánh Trình – CEO Clever Ads

%d bloggers like this: