Category Archives: QUẢN TRỊ

QUẢN TRỊ

10 thói quen của bậc thầy về bán hàng

Tối qua, Tuấn có đi học một khóa học ngắn của anh Phạm Thành Long có chủ đề: Làm chủ nghệ thuật bán hàng với phí đăng ký chỉ 50.000 VND, nhưng điều đặc biệt là phải thanh toán học phí bằng thẻ tín dụng. Trong khóa học ngắn này, Tuấn có ghi chép lại […]

All in one