Chạy bộ & vẽ hình

Trong bài viết này, Tuấn sẽ tổng hợp các tracklog của các runner đã kỳ công nghiên cứu chạy bộ và vẽ ra các hình thù từ bản đồ Việt Nam, đến hình con trâu, con rùa, hình các năm …. Bạn nào quan tâm có thể tải tracklog về để chạy theo cho tiện nhé

Chạy bộ tracklog Bản đồ “Việt Nam Thu Nhỏ” trong lòng Hà Nộ

Tác giả: Đăng Việt

Link tracklog trên Strava: https://strava.app.link/Mr0J9qsGXeb

Chạy bộ tracklog hình Rùa Bố & Rùa Con

Tác giả: Đăng Việt

Link tracklog trên Strava: https://strava.app.link/l56HcmxFkfb

Chạy bộ tracklog hình Con Rùa

Tác giả: Đăng Việt

Link tracklog trên Strava: https://strava.app.link/uUxeCWX9vfb

%d bloggers like this: