QUẢN TRỊ

Chủ doanh nghiệp cần am hiểu về kỹ năng Marketing

Trong hơn 1 năm qua khi tiếp xúc với các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tôi rút ra một điều là họ có thể rất giỏi về mặt chuyên môn nghề nghiệp nhưng các kỹ năng khác như: sales, quản trị, nhân sự, tài chính, marketing đều khá yếu.

 Nếu có một doanh nghiệp nào mà doanh thu kha khá từ 10 tỷ đồng trở lên thì hầu hết khách hàng đều đến từ mối quan hệ của SẾP.
Vậy với MARKETING thì sao? Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều mắc phải 5 vấn đề dưới đây:
Thứ nhất: Không có NHÂN SỰ chuyên trách về Marketing, nếu có thì cũng chỉ đảm trách một phần rất nhỏ
Thứ hai: Ngân sách Marketing hạn hẹp và đang coi Marketing là chi phí không phải là khoản đầu tư.
Thứ ba:Làm Marketing MÒ, không có các chỉ số đo lường, không đo được nguồn đến của khách hàng, doanh thu theo nguồn, chi phí trên 1 KH tiềm năng, chí phí trên một đơn hàng
Thứ tư: Chủ doanh nghiệp không phân biệt được Sales và Marketing dẫn đến việc yêu cầu cả nhân viên sales cũng phải làm marketing >> phân tán nguồn lực, không TỐI ƯU HOÁ nguồn lực về nhân sự, hiệu suất công việc thấp
Và cuối cùng: Chủ doanh nghiệp không đào tạo nhân viên thường xuyên hàng tuần, nhân viên tự mò mẫm, tự làm.
Lời kết: Nếu bạn cần tư vấn về Marketing thì bạn biết tìm đến ai rồi đấy.

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: