Criteo là gì?

Criteo là gì?

Criteo là một platform giúp cho việc triển khai quảng cáo dựa trên sở thích và hành vi duyệt web trực tuyến của từng khách hàng. Criteo hoạt động dựa trên cơ sở CPC - chi phí trên mỗi lần nhấp chuột. Criteo có trụ sở chính tại Paris, Pháp.

Criteo hoạt động như nào?

Về cơ bản Criteo làm việc với cái ISP để tạo ra các quảng cáo trực tuyến dựa trên lịch sử truy cập của khách hàng Nếu bạn đã nhấp vào một quảng cáo nhất định, truy cập một trang web nhất định hoặc xem một sản phẩm nhất định, tôi cá là bạn sẽ thấy một quảng cáo liên quan đến những gì bạn đã xem nếu nhà quảng cáo sử dụng công cụ của Criteo.

Các câu chuyện thành công của Criteo
%d bloggers like this: