Hãy biết tự lượng sức mình

0
7 lượt xem

Video với thông điệp Hãy biết tự lượng sức mình, đừng cố quá thành Quá cố

Một vai phụ đầu tay của Tuấn 😀

https://www.youtube.com/watch?v=-WIZeitS-eY