NHẬT KÝ

Hãy biết tự lượng sức mình

Video với thông điệp Hãy biết tự lượng sức mình, đừng cố quá thành Quá cố

Một vai phụ đầu tay của Tuấn 😀

https://www.youtube.com/watch?v=-WIZeitS-eY

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: