Học AdWords qua video 7: Theo dõi chuyển đổi

0
5 lượt xem

Theo dõi chuyển đổi là công cụ miễn phí cho bạn biết điều gì xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn — xem họ đã mua sản phẩm, đăng ký bản tin hay điền vào biểu mẫu để nhận thêm thông tin.

Bằng cách theo dõi những hành động này, được gọi là “chuyển đổi”, bạn sẽ biết những quảng cáo, từ khóa vàchiến dịch nào đang mang lại giao dịch cho bạn. Điều này giúp bạn đầu tư một cách khôn ngoan hơn vào những quảng cáo, từ khóa và chiến dịch tốt nhất và cuối cùng là tăng lợi tức đầu tư (ROI) của bạn.