QUẢN TRỊ

KẾ 4: KHỔ NHỤC KẾ

“Khổ nhục kế” là kế tự hành hạ thân xác mình để cho người ta tin. Đối kế là “Phú quí kế”

Kế dựa trên sự biểu lộ bản thân qua quá trình từng trải gian truân để tạo niềm tin hoặc khi tác động vào đối tác, dựa vào tâm l1y thông thường của con người là dễ thương cảm, dễ đồng cảm với những người ko may, những người “sa cơ lỡ vận”, mà trở nên mất cảnh giác.

TỰ HÀNH HẠ ĐỂ ĐƯỢC TÍN NHIỆM

Theo ý kiến của một số người trong giới kinh doanh Nhật Bản thì chỉ có những võ sĩ đạo của doanh trường mới có thể đứng vững và chiến thắng. Do vậy, ở Nhật người ta mở trường thực hành dành cho các nhà doanh nghiệp tương lai. Trường này khá đặc biệt, ngoài các môn học dành cho các doanh nghiệp, các doanh gia còn phải trải qua các khóa học tự khổ luyện, tự làm nhục và hạ thấp nhân phẩm của mình để tu thân. Đồng thời chấp nhận hành hạ thể xác, tinh thần của nhà trường để trờ thành những nhà doanh nghiệp võ sĩ đạo tương lai. Sự khổ luyện, làm nhục được xem là các biện pháp để tăng cường sức chịu đựng của thể xác lẫn tinh thần, tăng cường tính tự chủ, sự bình tĩnh điềm đạm và nhiều đức tính quí báu khác. Các nhà doanh nghiệp tương lai này khi ra trường rất được các công ty tín nhiệm.

CHỊU ĐÒN ĐỂ GÂY NIỀM TIN

Thời Tam Quốc, Tào Tháo đem quân tới Giang Đông. Chu Du đem quân ra chống cự. Một hôm, Chu Du nổi trống họp các tướng để phổ biến lệnh phải lĩnh lương thảo ba tháng, phòng chống với giặc thì Hoàng Cái bước ra nói là trong tháng nếu không thắng được giặc thì nên hàng. Chu Du vờ nổi giận sai võ sĩ đem chém Hòang Cái. Nhờ các quan can ngăn nên Hòang Cái chỉ bị lột quần áo đánh năm mươi trượng, các tướng khi vực ông dậy, đã thấy da thịt ông tả tơi, máu me đầm đìa.
Hoàng Cái viết thư xin hàng Tào Tháo. Tháo là người đa nghi, sai nội gián kiểm tra và tin Hoàng Cái hàng là thật.
Hoàng Cái vờ đem một đòan thuyền tới hàng, khi gần tới trại thủy quân của Tào Tháo liền đốt lửa, hai chục chiến thuyền lửa theo gió tràn vào thủy trại khiến các thuyền của quân Tào Tháo bị cháy cả, lại thêm các mặt giáp công, Tào Tháo thua phải bỏ chạy.

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: