Khái niệm hàng tồn kho như thế nào là chính xác
CRM,  QUẢN TRỊ

Khái niệm hàng tồn kho như thế nào là chính xác?

Khái niệm hàng tồn kho được hiểu là những tài sản được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường hoặc đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang, cũng có thể là nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.

Hàng tồn kho chiếm một phần lớn trong tỷ lệ tài sản kinh doanh của doanh nghiệp bởi vì doanh thu từ hàng tồn kho là một trong những nguồn cơ bản tạo ra doanh thu và những khoản thu nhập thêm sau này cho doanh nghiệp.

Với khái niệm hàng tồn kho nói trên thì việc các doanh nghiệp tổ chức tốt và quản lý được lượng hàng tồn kho của mình sẽ là cơ sở để cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Hàng tồn kho chính là một bộ phận của tài sản ngắn hạn dự trữ cho sản xuất, lưu thông hoặc đang trong quá trình sản xuất hoặc chế tạo ở doanh nghiệp.

Dựa vào từng khái niệm hàng tồn kho khác nhau mà người ta đưa ra những tiêu chí phân loại hàng tồn kho. Hàng tồn kho trong doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, đa dạng về chủng loại, khác nhau về đặc điểm, tính chất thương phẩm, điều kiện bảo quản, nguồn hình thành và có vai trò công dụng khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để quản lý tốt hàng tồn kho cần phân loại và sắp xếp khái niệm hàng tồn kho theo những tiêu thức nhất định.

Khái niệm hàng tồn kho như thế nào là chính xác
Khái niệm hàng tồn kho như thế nào là chính xác
  • Thứ nhất: phân loại khái niệm hàng tồn kho theo mục đích sử dụng và công dụng của hàng tồn kho.

Theo đó, hàng tồn kho có cùng mục đích sử dụng và công dụng được xếp vào một nhóm, không phân biệt chúng được hình thành từ nguồn nào, quy cách phẩm chất ra sao… Theo đóm, hàng tồn kho trong doanh nghiệp được chia thành:

+ Hàng tồn kho dự trữ tiêu thụ: phản ánh toàn bộ hàng tồn kho được dự trữ phục vụ cho mục đích bán ra doanh nghiệp như hàng hóa, thành phẩm…

+ Phân loại hàng tồn kho theo nguồn hình thành: Khái niệm hàng tồn kho được mua vào bao gồm:

Khái niệm hàng tồn kho mua từ bên ngoài: là toàn bộ hàng tồn kho được doanh nghiệp mua từ các nhà cung cấp ngoài hệ thống tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp.

Khái niệm hàng tồn kho mua nội bộ: là toàn bộ hàng tồn kho được doanh nghiệp mua từ các nhà cung cấp thuộc hệ thống tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp.

Khái niệm hàng tồn kho tự gia công: là toàn bộ hàng tồn kho được DNSX, gia công tạo thành.

Khái niệm hàng tồn kho được nhập từ các nguồn khác: là toàn bộ hàng tồn kho được nhập từ liên doanh, liên kết, hàng tồn kho được biếu tặng.

Từ những khái niệm hàng tồn kho trên mà chúng ta thấy rằng việc quản lý hàng tồn kho của mỗi doanh nghiệp là vô cùng quan trọng và cần thiết. Nó quyết định đến sự phát triển hay sự thành bại của cả một doanh nghiệp.

Quản lý hàng tồn kho là gì?

Hệ thống quản lý hàng tồn kho cung cấp lợi ích cho hoạt động của tất cả các loại hình và quy mô của doanh nghiệp. Một hệ thống quản lý hàng tồn kho giảm lỗi nhập dữ liệu, tăng năng suất và giảm chi phí hoạt động. Điều này đạt được bằng cách giảm hoặc loại bỏ các tay keying dữ liệu, hàng tồn kho vật lý sử dụng, backgio-hang và bán hàng bị mất do mức cổ phần không chính xác, hàng tồn kho xử lý nợ xấu và thất thoát. Với một hệ thống kiểm kê thiết lập đúng cách, bạn loại bỏ bất cứ sự mơ hồ như những gì là trong kho hàng của bạn và nơi mà nó đang diễn ra.

Hệ thống quản lý hàng tồn kho thường trả tiền cho mình trong vòng chưa đầy một năm. Hầu hết các lợi tức đầu tư đi kèm thông qua tiết kiệm chi phí lao động và giảm thất thoát doanh thu do thiếu chứng khoán. Rất ít công ty hiểu làm thế nào rẻ tiền và đơn giản nó là để chấm hệ thống quản lý hàng tồn kho tại chỗ. Bước đầu tiên trong việc xác định một hệ thống theo dõi hàng tồn kho là để hiểu xem bạn đang đối phó với hàng tồn kho, tài sản.

Bạn đang là chủ doanh nghiệp, bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý doanh nghiệp và hàng tồn kho mà chưa tìm ra giải pháp??? GetFly CRM có thể hữu ích cho bạn. Thử ngay hôm nay.

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: