NHẬT KÝ,  SEACRET

Livestream #11: Kinh doanh theo mạng là bán cái gì?

Kinh doanh theo mạng là bán cái gì?

1. Giải pháp tự do tài chính
2. Giải pháp sản phẩm (Làm Đẹp / Sức Khoẻ)
3. Giải pháp đầu tư cho 3% người giàu
4. TG biết tạo thị trường, tận dụng sức mạnh của thị trường
5. TG giúp người khác phát triển trong vùng thoải mái của họ nhất
6. TG giúp người giàu tái đầu tư vào thị trường Mỹ và trong vòng 12 tháng được định cư (có thẻ xanh)

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: