Bài viết ghi nhận Hành trình Tuấn chinh phục 12 đỉnh núi tại Việt Nam

 1. Bạch Mộc Lương Tử (Ky Quan San) >>
 2. Fansipan
 3. Nậm Càn
 4. Nam Kang Ho Tao >>
 5. Nhìu Cô San
 6. Lùng Cúng
 7. Lảo Thẩn
 8. Putaleng >>
 9. Pusilung – Nóc nhà biên giới>>>
 10. Tả Liên Sơn >>
 11. Tả Chì Nhù – Nóc nhà của Yên Bái >>>
 12. Tà Xùa – Leo Sống Lưng Khủng Long trên đỉnh Tà Xùa – Tháng 12/2021
 13. Tây Côn Lĩnh