Livestream #12: Giữa Đại lý Bảo Hiểm và Nhà Phân Phối mỹ phẩm Seacret, bạn chọn nghề nào?

Livestream #12: Giữa Môi giới bất động sản và Nhà Phân Phối mỹ phẩm Seacret, bạn chọn nghề nào?
1. Vòng đời sản phẩm bảo hiểm quá dài
2. Bán hàng, chốt sale độc lập không có sự hỗ trợ đội nhóm
3. Hoa hồng năm đầu 35-50% , năm sau 7%
4. Không có thu nhập thụ động sau 1 năm làm việc
5. Chỉ có 1 loại hoa hồng so với 7 loại hoa hồng của Seacret
6. Khó bán qua các kênh sỉ ( Với Seacret là bán qua kênh spa, tiệm nail, tiệm tóc… doanh số lớn, thu nhập thụ động theo năm tháng)
7. Khi tuyển dụng thêm người phía dưới tương đương với tuyển đối thủ
8. Công việc bó buộc trong phạm vi tỉnh thành phố đang sinh sống
#moigioibds #moi_gioi_bds #realestate #moigioibatdongsan #nhaphanphoi #seacret #trananhtuan

%d bloggers like this: