NHẬT KÝ,  QUÀ TẶNG,  SEACRET

Livestream #24: Sự khác nhau giữa kinh doanh truyền thống vs kinh doanh theo hệ thống?

Phân biệt kinh doanh truyền thống vs kinh doanh theo hệ thống?
1. Đầu tư chi phí ban đầu cực lớn
2. Chi phí cố định cao
3. Chi phí mkt lớn, câu chuyện con gà quả trứng, nếu không đầu tư vào mkt thì không bán được hàng và ngược lại
4. Rủi ro về nhân sự cực lớn, bị các doanh nghiệp lớn hơn hút mất nhân sự tốt
5. Rủi ro về ngoại cảnh lớn (covid)
6. Cô đơn, thiếu sự sẻ chia từ nhân sự bên dưới
7. Đảm nhiệm từ A-Z (sx, nhập hàng, lưu kho, bán hàng, bảo hành…)
8. Cần có nhiều kỹ năng khác nhau: sale, mkt, tài chính, quản trị…
9. Tự mình xây dựng cơ chế trả thưởng khi thiếu và yếu về kinh nghiệm
10. Bị mang tiếng là giai cấp bóc lột, bị nói xấu
#kinhdoanhtruyenthong #kinhdoanhhethong #networkmarketing #trananhtuan #directselling
====================================

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: