Livestream #9: Quản lý tài chính cá nhân, làm thế nào cho hiệu quả


Quản lý tài chính cá nhân, làm thế nào cho hiệu quả?
Dưới đây là kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân mà Tuấn muốn chia sẻ với các bạn:
1. Ghi lại chi tiết các chi tiêu và thu nhập của mình theo tháng và ứng dụng phần mềm quản lý tài chính cá nhân Money Lover (https://moneylover.vn/)
2. Mỗi ngày dành ra 10% trả cho chính mình trước (theo lời khuyên trong cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon
3. Phân biệt những chi tiêu CẦN và MUỐN (ghi lại danh sách các thứ cần mua và xem lại nó sau 2-3 tuần)
4. Ứng dụng nguyên tắc 6 cái lọ (Quỹ Tự do tài chính 10%, Quỹ tiết kiệm dài hạn 10%, Quỹ giáo dục 10%, Nhu cầu thiết yếu 55%, Hưởng thụ 10% , cho đi 5%) – https://trananhtuan.com/nguyen-tac-6-cai-lo/
5. Làm cho tiền đẻ ra tiền (đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, gửi tiền ngân hàng…)
6. Dành thời gian để tạo ra ít nhất 3 nguồn thu nhập thụ động (xây dựng hệ thống, cho thuê nhà, xây dựng kênh youtube cho đi giá trị, xây dựng và đóng gói các khoá học bằng video để bán …)
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe & theo dõi kênh của Tuấn.

%d bloggers like this: