MARKETING

Lộ trình công danh vị trí SEO

Trong bài viết này Tuấn sẽ giới thiệu cho các bạn SEOer lộ trình công danh của vị trí SEO. Để bắt đầu bao giờ bạn cũng sẽ là một seoer thông thường nhưng trong quá trình đó bắt buộc bạn phải tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn về SEO để nâng cấp thành quản lý và sau đó học thêm những kỹ năng khác cùng với thời gian để trở thành 1 Head of Digital Marketing. Dưới đây là một số lộ trình công danh thăng tiến mà có thể tham khảo.

SEO Career Path 1:

Start: SEO Executive

Progress To: SEO Manager

Progress To: Head of SEO/Natural Search

Progress To: Head of SEM/Search

Progress To: Head of Digital

SEO Career Path 2:

Start: SEO Executive

Next: Copywriter

Progress To: Content Manager

Progress To: Head of Digital

SEO Career Path 3:

Start: SEO Executive

Next: Outreach Executive/Link Builder

Progress To: Outreach/Link Building Manager

Progress To: Head of Outreach/Link Building

Progress To: Head of SEO/Natural Search

Progress To: Head of SEM/Search

Progress To: Head of Digital

SEO Career Path 4:

Start: SEO Executive

Next: Copywriter

Next: Outreach Executive/Link Builder

Progress To: Outreach/Link Building Manager

Progress To: Head of Outreach/Link Building

Progress To: Head of SEO/Natural Search

Progress To: Head of SEM/Search

Progress To: Head of Digital

SEO Career Path 5:

Start: SEO Executive

Next: Outreach Executive/Link Builder

Progress To: Outreach/Link Building Manager

Progress To: SEO Manager

Progress To: Head of SEO/Natural Search

Progress To: Head of SEM/Search

Progress To: Head of Digital

SEO Career Path 6:

Start: SEO Execuive

Next: PPC Executive

Progress To: PPC Manager

Progress To: Head of Paid Search/Media

Progress To: Head of SEM/Search

Progress To: Head of Digital

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: