NHẬT KÝ

Live #81: Môi trường thì mạnh hơn TƯ DUY – Chắc chắn rồi

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: