Cảm ơn bạn đã gửi tặng áo các giải chạy để gây quỹ Operation Smile. Áo của bạn sẽ được chuyển cho người có nhu cầu mua. Người mua sẽ donate tiền trực tiếp vào quỹ Operation Smile. Tuấn hoặc bạn sẽ có trách nhiệm gửi áo / chuyển phát cho người mua (tự trả phí ship).

Vietnam International Bank (VIB)
Tên tài khoản: VPDD To chuc Operation Smile Inc. tai Vietnam

Số tài khoản: 068704060184243 (VND Account)

Cú pháp chuyển khoản: Tên của bạn – Tran Anh Tuan – Giải chạy

Sđt của Tuấn: 0904144431 (Inbox cho Tuấn)

Số tiền mà chúng ta đã ủng hộ quỹ là : 700.000 VND (cập nhật gần nhất ngày 12/09/2022)