Phần mềm quản lý thông tin khách hàng sử dụng thế nào cho hiệu quả?

Phần mềm quản lý thông tin khách hàng sử dụng thế nào cho hiệu quả?

Đối với các doanh nghiệp hiện nay thì việc lưu giữ và sử dụng tốt thông tin khách hàng là yếu tố quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Việc sử dụng phần mềm quản lý thông tin khách hàng là điều tất yếu. Nhưng sử dụng như thế nào cho hiệu quả thì không phải ai cũng biết.

Thực tế cho thấy, có rất nhiều các doanh nghiệp đã và đang thử sử dụng các phần mềm quản lý thông tin khách hàng cho doanh nghiệp của mình. Nhưng số lượng doanh nghiệp áp dụng thành công việc quản lý quan hệ khách hàng CRM không được nhiều.

Đối với các doanh nghiệp, khi áp dụng phần mềm vào quản lý là cả một cuộc cách mạng lớn đòi hỏi sự cố gắng và quyết tâm của cả đội ngũ lãnh đạo với nhân viên. Tuy nhiên cũng phải sáng suốt để nhận định được những phương án phù hợp với doanh nghiệp của mình để thay đổi sao cho phù hợp và thành công.

Phần mềm quản lý thông tin khách hàng sử dụng thế nào cho hiệu quả?
Phần mềm quản lý thông tin khách hàng sử dụng thế nào cho hiệu quả?

Có rất nhiều các doanh nghiệp khi áp dụng phần mềm quản lý thông tin khách hàng và quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp của mình do không kiên quyết và kiên nhẫn trong việc áp dụng dẫn đến tình trạng bỏ dở và không hiệu quả.

Khi sử dụng phần mềm quản lý thông tin khách hàng cần lưu ý những ưu điểm nổi bật vượt trội của nó như sau:

  • Đo lường hiệu quả: Getfly CRM cung cấp toàn bộ chỉ tiêu kinh doanh làm cơ sở để nhà quản trị đánh giá, đo lường và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
  • Kinh doanh là tốc độ: Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng là cơ sở dữ liệu tập trung và real-time giúp nhà quản lý nhanh chóng đưa ra chiến lược cho từng cơ hội, từ đó giúp bán nhanh hơn và nhiều hơn.
  • Doanh số không là nhất: quản lý quan hệ khách hàng CRM, Getfly CRM cho biết vì sao doanh số thấp và cách để gia tăng chỉ tiêu này. Bạn sẽ điều chỉnh cho đến khi doanh số tăng trở thành tất yêu.
  • Khách hàng chính là tài sản: Khách hàng là tài sản quan trọng của doanh nghiệp, là nguồn sống và giúp tăng giá trị doanh nghiệp. Và bạn cần CRM để quản lý kho tài sản này.
  • Giữ lấy quan hệ: Nhân sự có thể biến động, dữ liệu có thể mất đi nhưng quan hệ và “knowledge” về khách hàng phải giữ lại. Khi đó khách hàng mới thực sự là của bạn.
  • Đơn giản và thân thiện: Chúng tôi thiết kế một phần mềm đơn giản nhất, thân thiện nhất để việc sử dụng mỗi ngày là niềm vui và bạn sẽ muốn dùng mãi.
  • Up–Sales và Cross-Sales: Bạn muốn gia tăng giá trị và vòng đời của khách hàng? Nhưng bạn đã biết gì về chính khách hàng của mình?
  • Trợ lý 24/7: Phần mềm quản lý thông tin khách hàng Getfly CRM giúp tự động hóa nhiều công việc hàng ngày, nhắc nhở các sự kiện, giảm thời gian báo cáo để bạn dành nhiều thời gian hơn cho khách hàng của mình.
  • Bảo mật: Dữ liệu cần phải bảo mật tuyệt đối để tránh mất mát hay truy cập trái phép. Getfly CRM cam kết sẽ bảo mật thông tin khách hàng một cách tuyệt đối.

Và khi áp và sử dụng phần mềm quản lý thông tin khách hàng một cách hiệu quả thì bạn sẽ có thể tăng 10% doanh số, giảm 30% thời gian sales, giảm 90% báo cáo thủ công và tăng 50% mức độ thỏa mãn của khác hàng.

Tag: phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng CRM, phần mềm quản lý thông tin khách hàng

%d bloggers like this: