NHẬT KÝ

Unica: Phong Hoả Gia Nhân – Phong Sơn Tiệm

Phong Hoả Gia Nhân – Phong Sơn Tiệm: Đây chính là quẻ ứng với việc tôi bắt đầu đi làm tại công ty mới Unica ngày 25.10.2018

Quẻ Phong Hoả Gia Nhân: Đồng dã. NẨY NỞ. Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm. (đối với KHUỂ).
Đồng loại, cùng một nhà, người nhà, gia tăng thêm, mở mang thêm. Gia tốc, tăng tốc, mở mang bờ cõi, gia đình, con cháu, người nhà, lối xóm, thêm thắt, thêm mắm dặm muối, nhập phe, tuột dốc, thêm người, người quen.(Khai hoa kết tử chi tượng: trổ bông sinh trái, nẩy mầm)

Quẻ Phong Sơn Tiệm ý nghĩa là: Tiến dã. TUẦN TỰ. Từ từ, thong thả đến, lần lần, bò tới, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào. (đối với MUỘI).
Đi chậm, lần dò từng bước, từng nấc, từng bậc, từ từ, lần lần, thong thả đến, tuần tự, trật tự, bò tới, nhai nhỏ nuốt vào, bậc thang, nghiêng nghiêng.
Loài bò sát, đi bách bộ, dạo mát, leo thang, diễn biến hoà bình, xếp hàng mua vé, công đoạn sản xuất, sắp xếp ngăn nắp, cổ áo dún, treo bảng lệch, hàng chữ viết xéo dần lên, thăng quan tiến chức ung dung điềm đạm.(Phúc lộc đồng lâm chi tượng: phúc lộc cùng đến.)

Cảm ơn thầy Trần Thái Bình đã chọn giúp tôi giờ đi làm rất phù hợp với tôi. Trải nghiệm thứ 2 sau quẻ Sơn Lôi Di – Địa Lôi Phục

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: