Quản lý tối ưu mà không có lãnh đạo hiệu quả thì cũng vô nghĩa.

Có một nhóm nhân công trồng rừng đang dọn dẹp những cây còi cọc. Họ là những người thực thi, giải quyết vấn đề.

Người quản lý là người đi sau họ, mài giũa những chiếc rìu, viết chính sách và hướng dẫn quy trình, tổ chức các chương trình rèn luyện cơ bắp, mang về những công nghệ tiên tiến, thiết lập lịch làm việc, chế độ lương thưởng cho công nhân.

Còn người lãnh đạo là người trèo lên cái cây cao nhất, khảo sát toàn bộ tình hình và la lên: “Ta đến nhầm khu rừng rồi”.

Thế nhưng, những người công nhân và quản lý có năng lực lúc nào cũng bận bịu ấy thường phản ứng như thế nào? “Ông im lặng cho! Công việc của chúng tôi đang tiến triển rất tốt”.

Quản lý tối ưu mà không có lãnh đạo hiệu quả thì cũng vô nghĩa.

%d bloggers like this: