Sách

Tuấn hiện có một số quyển sách sau:

Thị Dân – tản văn của nhạc sĩ Quốc Bảo

Xách ba lô lên và đi (tập 2) – Huyền Chíp

Bên kia Bức Tường – hồi ký của nhạc sĩ Trần Lập

29% – 52 tuần mở rộng mạng lưới kinh doanh – Tiến sĩ Ivan Misner và Hồ Quang Minh

Givers gain – Cho là Nhận – Tiến sĩ Ivan Misner, Jeff Morris

Nuôi dạy con như thế nào – Shichida Makoto

Tổng hợp các cuốn sách mà Tuấn thấy hữu ích cho bản thân và có thể sẽ hữu ích cả cho bạn.

Đừng cố gắng BÁN. Hãy giúp khách hàng MUA
Dạy con làm giàu” – Robert Kiyosaki
Sống tích cực để yêu thương

“Định vị thương hiệu – cuộc chiến trong tâm trí khách hàng” – Al Ries
“Quản trị gía trị thương hiệu” – David Aaker – David Aaker – “Brand Equity Management”
“13 Sát thủ khác biệt hóa” – Jacky Tai – “13 Differentiation Killer” – Jacky Tai
“Khác biệt hay là chết” – Jack Trout – “Differentiation or die” – Jack Trout
“Tập trung để khác biệt” – Al Ries – “Focus to be differentiated” – Al Ries

Rất vui nếu được giao lưu trao đổi sách với các bạn