Sử dụng hệ thống GetFly CRM có khó không?

Thật khó để trả lời câu hỏi này, nói sử dụng GetFly CRM là khó thì là khó còn nói nó dễ thì cũng dễ – điều này còn tùy thuộc anh chị muốn áp dụng hệ thống GetFly CRM đến đâu. Nếu chỉ là quản lý khách hàng, quản lý đội kinh doanh thì rất đơn giản. Nhưng để áp dụng đến toàn bộ hệ thống GetFly CRM vào trong doanh nghiệp thì quả thật là bài toán lan giải vì nó còn phụ thuộc vào nhiều lý do như nhu cầu của anh chị khi áp dụng? Người dạy là ai? Cảm xúc khi đang học về phần mềm như thế nào? Nhân viên có chịu sử dụng phần mềm hay không? …

Có vô vàn lý do tác động đến việc áp dụng và triển khai phần mềm vào trong doanh nghiệp. Thất bại hay thành công luôn có lý do. Lý do thành công thì chỉ có 1 là KIÊN TRÌ, còn thất bại thì có muôn vàn các lý do.

Thế cho nên: ÁP DỤNG CRM, SẾP PHẢI LÀ NGƯỜI DẪN ĐẦU

%d bloggers like this: