QUÀ TẶNG

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI GIÀU VÀ NGƯỜI NGHÈO?

1. Khi mua cũng như khi bán: Người NGHÈO tập trung vào giá thành, người GIÀU lại tập trung vào hiệu quả sử dụng

2. Khi làm việc nhóm: Người NGHÈO tập trung vào cái người khác được, người GIÀU lại tập trung vào cái mình được

3. Trong giao tiếp xã giao: Người NGHÈO tập trung vào cảm xúc của bản thân, người GIÀU lại tập trung vào cảm xúc của đối phương

4. Trong kinh doanh: Người NGHÈO tập trung vào lợi nhuận, người GIÀU lại tập trung vào khả năng nhân bản mô hình để tăng giá trị doanh nghiệp

5. Trong điều hành doanh nghiệp: Người NGHÈO dùng kỹ năng mềm để điều hành, người GIÀU lại dùng cơ chế tiền để điều hành

6. Trong sử dụng thời gian: Người NGHÈO sử dụng thời gian cho vui, người GIÀU lại sử dụng thời gian để ra tiền hoặc ra tuệ

7. Trong cuộc sống: Người NGHÈO tập trung vào vấn đề, người GIÀU lại tập trung vào giải pháp

8. Trong tầm nhìn: Người NGHÈO tập trung vào cái lợi trước mắt, người GIÀU lại tập trung vào sự phát triển bản thân.

P/s: Muốn giàu có, thay vì bạn chạy loăng quăng giữa dòng đời, thì bạn hãy tập trung vào thay đổi TÂM THỨC của bạn trong từng thời khắc sống ♡

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: