Tháng 12 có ý nghĩa gì với Tuấn?

D.E.C.E.M.B.E.R means:

D = Done Tổng kết và nhìn lại xem 1 năm mình đã đi đâu, đã làm được gì và CHƯA làm được gì?

E = Earning Mình đã đầu tư 365 ngày để nhận lại được gì? Những thành tựu, bài học, kỷ niệm hay sự trưởng thành.

C = Connecting Kết nối – Cuộc sống vốn là một chuỗi những kết nối, mình đã có những kết nối mới nào, kết nối nào bền chặt hơn, kết nối nào đem lại hiệu quả nhất, kết nối nào tệ nhất và có kết nối nào bị bỏ quên cần khôi phục lại?

E = Ending Mình sẽ dừng lại điều gì? Những điều đó nên là những điều sai với giá trị sống bản thân, những gì không ích lợi cho người khác, và cũng không làm con người mình tốt hơn.

M = Memory Sau một năm 2018 với nhiều gam màu, mình sẽ cất những gì vào ký ức những gì? Đó nên là những ký ức đẹp và đã từng góp phần tạo nên con người mình bây giờ.

B = Beginning Mình sẽ bắt đầu những điều gì mới cho năm 2019? Một công việc mới, mối quan hệ mới, thói quen mới, hoặc một thái độ mới cho mọi chuyện.

E = Expectation Mình mong đợi gì cho năm mới? Biết đâu trong những ước mơ của mình sẽ có điều sớm thành hiện thực, vậy nên ước mơ điều gì đúng đắn thì hơn.

R = Rest Không phải quá nuông chiều bản thân, nhưng cũng nên cho thân thể kèm bộ não hay suy nghĩ nhiều được nghỉ ngơi. 3 tháng là phải đi chơi đâu đó xa chứ không thể quẩn quanh mãi HN được. Nhớ hồi tháng 8 review lại thì từ đầu năm đến lúc đó mình đi được tận 9 tỉnh thành phố lận.

Còn bạn, D.E.C.E.M.B.E.R của bạn như thế nào? Hãy chia sẻ cùng Tuấn nhé.

Gửi các bạn ca khúc Tháng 12 của ban nhạc Bức Tường, một ca khúc mà tôi cực kỳ yêu thích:

%d bloggers like this: