MARKETING

Tính phí qua hình thức thanh toán tự động với AdWords

00:30: Một khi bạn đã thiết lập phương thức thanh toán hợp lệ và bắt đầu chạy quảng cáo, thông tin thanh toán chính trong tài khoản của bạn sẽ được tính phí khi một trong hai điều sau xảy ra:
00:43: Đã qua 30 ngày sau khi quảng cáo của bạn bắt đầu chạy hoặc sau thanh toán tự động cuối cùng của bạn hoặc
00:50: 2. Số dư tài khoản của bạn đạt đến một số tiền định trước được gọi là hạn mức thanh toán.

00:55: Một trong hai điều này, điều nào xảy đến trước thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm đó.
Vậy, hạn mức thanh toán là gì? Hạn mức thanh toán là khoản chi phí mà khi đạt đến thì hệ thống sẽ tự động làm thanh toán những chi phí này.

01:03: Hạn mức thanh toán của bạn bắt đầu tại một ngưỡng tiền cố định.

01:13: Nếu chi phí của bạn đạt đến số tiền này trong vòng chưa đầy 30 ngày , chúng tôi sẽ tính phí cho bạn tại thời điểm đó , và chúng tôi sẽ tự động tăng han mức thanh toán tài khoản của bạn cho chu kỳ thanh toán trong tương lai, lên đến một mức nhất định khác.
Các hạn mức thanh toán là khác nhau cho mỗi tài khoản, mỗi quốc gia, và các loại tiền tệ khác nhau, vì vậy hãy chắc chắn sẽ kiểm tra tài khoản của bạn để xem hạn mức hiện tại của mình là bao nhiêu.

01:44: Nếu muốn cùng thao tác trong tài khoản của bạn ? Hãy nhấp vào nút này để bắt đầu nhé.
01:51: Để kiểm tra hạn mức thanh toán tài khoản hiện tại của bạn , hãy đăng nhập vào AdWords , nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán, và vào phần ” lịch sử giao dịch”.
Sau đó nhìn vào “Cách bạn thanh toán”

02:14: VD nếu hạn mức thanh toán trong tài khoản AdWords của bạn là $50. Chi phí quảng cáo đã tích luỹ $49 trong vòng 30 ngày. Bạn sẽ bị tính phí cho 49 $ sau 30 ngày , và ngưỡng của bạn sẽ ở mức $50 trong chu kỳ thanh toán tiếp theo
Tuy nhiên, nếu chi phí quảng cáo đã tích luỹ $50 trước khi chu kỳ thanh toán 30 ngày kết thúc. Bạn sẽ được tính ngay lập tức, và hạn mức của bạn sẽ được nâng lên mức ngưỡng tiếp theo , ví dụ, là $200.
02:45: Cho dù bạn đạt đến hạn mức của bạn hay không, thì một khi bạn bị tính phí, chu kỳ 30 ngày mới sẽ bắt đầu vào thời điểm này.
Nếu thanh toán ban đầu bị từ chối, chu kỳ 30 ngày mới vẫn bắt đầu khi các thanh toán tiếp theo diễn ra, chứ không phải chờ cho đến khi thanh toán thanh công mới tình tiếp.
03:05: Và nếu bạn cài đặt thanh toán thủ công, chu kỳ 30 ngày của bạn không thay đổi. Sẽ vẫn là 30 ngày kể từ lần thanh toán tự động cuối cùng của bạn
Dưới đây là một số điều cần lưu ý:
03:18: Chúng tôi sẽ nâng han mức thanh toán của bạn mỗi khi chi phí của bạn đạt ngưỡng này trước khi chu kỳ 30 ngày kết thúc, cho đến khi bạn đạt đến mức thanh toán cao nhất. Bạn sẽ không được nhận thư hay thông báo khi hạn mức của bạn được nâng lên, nhưng bạn luôn có thể kiểm tra được trong tài khoản của mình.
03:36: Bạn có thể phải trả nhiều hơn hạn mức của bạn nếu chi phí quảng cáo tích luỹ nhanh chóng.
03:43: Bạn sẽ được tính tiền nhiều lần nếu tài khoản của bạn đạt hạn mức của mình nhiều lần trong vòng 30 ngày. Ví dụ , nếu chi phí của bạn đạt đến ngưỡng 4 lần trong vòng 30 ngày, bạn sẽ phải thanh toán 4 lần
03:56: Nếu bạn tạm dừng quảng cáo hoặc hủy bỏ tài khoản của bạn , hãy nhớ rằng bạn vẫn sẽ bị tính phí cho bất kỳ chi phí chưa được thanh toán vào cuối của chu kỳ 30 ngày. Điều này có thể xảy ra một vài tuần sau khi bạn ngừng quảng cáo của bạn, tùy thuộc vào khi thanh toán tự động cuối cùng của bạn.

Tôi là Trần Anh Tuấn một chuyên gia về Marketing & quản trị. Ngoài ra, tôi cũng thích nghe nhạc, chạy bộ, viết blog. Chào đón bạn ghé thăm blog của tôi.

%d bloggers like this: