fbpx

Mời Tuấn trà đá

Cám ơn bạn rất nhiều.

Tôi hiểu rằng mặc dù bạn không có tiền, nhưng bạn vẫn yêu Tuấn phải không?

Bạn có muốn mời tôi một cốc trà đá không?

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: