Tuyên bố Chăm sóc khách hàng

Đây là lời tuyên bố chăm sóc khách hàng mà tôi sẽ đọc mỗi ngày để những tuyên bố này đi sâu vào tiềm thức của tôi để tôi ngày càng thành công hơn

Tuyên bố CSKH

  1. Tôi chăm sóc khách hàng mỗi ngày
  2. Tôi luôn gia tăng giá trị cho Khách hàng 
  3. Tôi là bậc thầy trong chăm sóc khách hàng
  4. Khách hàng luôn quan tâm đến sản phẩm của tôi

Sale Success System – Trần Anh Tuấn 07/2020

Xem thêm:

  1. Tuyên bố Niềm Tin
  2. Tuyên bố Bán hàng thành công
  3. Bán hàng là Phục Vụ
All in one
%d