Ứng dụng E-mail Marketing và Remarketing trong DN

Chiều mai, lúc 1h30 Tuấn sẽ đứng thuyết trình trước 15 CEO về ứng dụng Remarketing (Tiếp thị lại) của Google, một trong những hình thức quảng cáo bám đuổi khách hàng khá hiệu quả. Sau đó là phần trình bày của Richdad Lộc về Email marketing, một chủ đề khá hot trong thời gian gần đây với các doanh nghiệp muốn chăm sóc và níu chân khách hàng tiềm năng.

Chương trình Bàn tròn CEO là chuỗi các chương trình chia sẻ kinh nghiệm của CEO với cộng đồng một cách hoàn toàn miễn phí

Bàn Tròn CEO là nơi các CEO cùng nhau nhóm họp hàng tuần để chia sẻ, thảo luận và giúp nhau tháo gỡ khó khăn trong việc quản lý điều hành doanh nghiệp. Các vấn đề được thảo luận liên quan tới nhiều mảng từ Marketing, Tài Chính, Nhân Sự, Quản lý – Điều hành …

Sứ mệnh
Mang đến cho mỗi thành viên một mạng lưới cố vấn tin cậy, chân thành và sẵn sàng chia sẻ.

Tầm nhìn
Trở thành một cộng đồng học hỏi kiểu mẫu của các doanh nhân.

Triết lý
Share to Grow – Chia sẻ để lớn mạnh!

All in one
%d bloggers like this: