Video Trần Lập trong Liveshow Đôi Bàn Tay Thắp Lửa