Phim truyện cũng là một cách thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi.

2023

  1. Đội quân nông dân
  2. Xa ngoài kia nơi loài tôm hát

2022

  1. Đặc chiến vinh diệu (phim nhiều tập)

2021

  1. An Gia Thiên Hạ