IRONMAN 70.3

ĐẠP

Sau bơi biển là đạp xe 90km giữa nắng và gió miền Trung. Đây là một trải nghiệm thú vị bởi nếu không biết phân phối sức bạn sẽ bị kiệt sức trong lúc đạp xe và đuối khi vào môn thứ 3: Chạy Bộ

CHẠY

Nếu chỉ là chạy bộ không thôi thì với các IRONMAN nó quá đơn giản nhưng trước đó bạn đã phải bơi với sóng biển, đạp xe giữa cái nắng và gió gay gắt của miền Trung thì việc hoàn thành 21km chạy bộ cũng là một thử thách thú vị

FOLLOW ME

Nhật ký của TUẤN

Kết nối với Tuấn