Bài viết này lưu lại những lần chạy Ultra Marathon của tôi bắt đầu bằng giải chạy VTM 2023 tại Mộc Châu

  1. Vietnam Trail Marathon 2023 tại Mộc Châu 07/01/2023
  2. (còn nữa)