Bài viết này lưu lại những lần chạy Ultra Marathon của tôi bắt đầu từ năm 2023

  1. Chinh phục cự ly 70km tại Vietnam Trail Marathon 2023 – Mộc Châu 07/01/2023
  2. Vietnam Ultra Marathon 2024: DNF & những bài học nhận được