Trong bài viết này, Tuấn sẽ chia sẻ hành trình tập luyện cho giải IRONMAN 70.3 tại Đà Nẵng tháng 5 năm 2023 tới đây:

BƠI

ĐẠP

30/4/2021: Đạp xe 30.04km kỷ niệm Giải phóng Miền Nam

3/9/2022: Đạp xe vẽ hình Đại Bàng Chúa 60km

CHẠY

IRONMAN 70.3