Trong bài viết này, Tuấn sẽ chia sẻ hành trình tập luyện cho giải IRONMAN 70.3 tại Đà Nẵng tháng 5 năm 2023 tới đây:

BƠI

ĐẠP

CHẠY

IRONMAN 70.3