Trong bài viết này, Tuấn sẽ chia sẻ hành trình tập luyện cho giải IRONMAN 70.3 tại Đà Nẵng tháng 5 năm 2023 tới đây:

BƠI

Bơi 1

Bơi 2

ĐẠP

30/4/2021: Đạp xe 30.04km kỷ niệm Giải phóng Miền Nam

3/9/2022: Đạp xe vẽ hình Đại Bàng Chúa 60km

CHẠY

Chạy gì 😀

IRONMAN 70.3

Hành trình tập luyện cho IRONMAN 2024

Nhật ký chinh phục IRONMAN 2024