Bài viết ghi nhận hành trình tập luyện của Tuấn để chinh phục cự ly Full Marathon trong năm 2022 bắt đầu bằng việc chinh phục các cự ly nhỏ hơn: 25km, 28km, 30km, 32km, 35km, 37km và cuối cùng là Full Marathon 42.194km.

 1. Chinh phục cự ly 25km
 2. Chinh phục cự ly 30km:
  Lần 1: Vinhome Ocean Park với ông bạn Vũ Việt Hoàng
  Lần 2: Chén x2 Hồ Tây cùng cậu em Dương Hiền
  Lần 3: Chén x2 Hồ Tây với bro Thuận Đoàn
 3. Chinh phục cự ly 35km:
 4. Chinh phục cự ly Full Marathon Road (42,195km):
  Lần 1: Chinh phục FM 42,195km lần đầu tại Manulife Danang International Marathon 03/2022
  Lần 2:
  Lần 3:
 5. Chinh phục cự ly Full Marathon Trail (42,195km):
  Lần 1: Chinh phục FM 42km trail lần đầu tại Cúc Phương Jungle Paths 04/2022
  Lần 2:
  Lần 3: