Full Marathon

Bài viết ghi nhận hành trình tập luyện của Tuấn để chinh phục cự ly Full Marathon tại giải Long Biên Marathon trong năm 2021 bắt đầu bằng việc chinh phục các cự ly nhỏ hơn: 25km, 28km, 30km, 32km, 35km, 37km và cuối cùng là Full Marathon 42.194km.

  1. Cự ly 25km:
  2. Cự ly 28km:
  3. Cự ly 30km:
  4. Cự ly 32km:
  5. Cự ly 35km:
  6. Cự ly 37km:
%d bloggers like this: