Bài viết ghi nhận hành trình tập luyện của Tuấn để chinh phục cự ly Full Marathon trong năm 2022 bắt đầu bằng việc chinh phục các cự ly nhỏ hơn: 25km, 30km, 35km và cuối cùng là Full Marathon 42.194km.

 1. Chinh phục cự ly 25km
  Lần 1: Vẽ hình Heo Mẹ Heo con
  Lần 2: Chạy dài tại KĐT Ecopark
  Lần 3: Tập bổ trợ tại Hàm Lợn
 2. Chinh phục cự ly 30km:
  Lần 1: Vinhome Ocean Park với ông bạn Nguyễn Vũ Hoàng
  Lần 2: Chén x2 Hồ Tây cùng cậu em Dương Hiền
  Lần 3: Chén x2 Hồ Tây với bro Thuận Đoàn
 3. Chinh phục cự ly 35km: (chưa có)
 4. Chinh phục cự ly Full Marathon (42,195km) Road & Trail:
  Lần 1: Chinh phục FM 42,195km lần đầu tại Manulife Danang International Marathon 03/2022
  Lần 2: Chinh phục FM 42,195km trail lần đầu tại Cúc Phương Jungle Paths 04/2022
  Lần 3: Chinh phục FM 42,195km lần 3 tại Techcombank Hanoi Marathon 09/2022
  Lần 4: Chinh phục FM 42,195km lần 4 tại Vnexpress Hanoi Midnight Marathon 11/2022