Bài viết ghi nhận Hành trình chinh phục 12 đỉnh núi tại Việt Nam

 1. Fansipan
 2. Putaleng
 3. Pusilung
 4. Bạch Mộc Lương Tử
 5. Tả Liên
 6. Lảo Thẩn
 7. Tả Chì Nhù
 8. Nhìu Cô San
 9. Lùng Cúng
 10. Leo Sống Lưng Khủng Long trên đỉnh Tà Xùa
 11. Tây Côn Lĩnh
 12. Nậm Càn