Giáo án chạy 10 KM trong 12 tuần

Sau khi chinh phục cự ly 5KM thành công, đích đến tiếp theo của bạn sẽ là 10KM. Gấp đôi cự ly, nhưng sự cố gắng thì cần gấp nhiều lần hơn thế, cùng cố gắng duy trì luyện tập để khỏe mạnh hơn mỗi ngày cùng Tuấn bạn nhé!

* Đối tượng: Người chưa/ mới bắt đầu chạy bộ.

* Thời gian tập luyện: 12 tuần (có thể rút ngắn hơn). Đối với người đã hoàn thành giáo án 5km, có thể bỏ qua 6 tuần đầu tiên trong giáo án này.

Chúc các bạn tập luyện an toàn, hiểu quả!

All in one