Danh sách những điều KHÔNG LÀM

Bạn đang bỏ phí thời gian khiến cho mọi thứ trở lên Dần xấu đi .
Tôi lên danh sách những điều KHÔNG LÀM, các bạn thấy hữu ích thì #Share nhé .
1. Lên danh sách những điều KHÔNG LÀM
2. Lên danh sách những thứ KHÔNG XEM
3. Loại bỏ mối quan hệ khiến bạn BỊ KÉO XUỐNG
4. Lập tức ghi ra thói quen và tập dần việc KHÔNG cho nó xuất hiện trong cuộc đời bạn .
5. Diệt ngay công việc kinh doanh khiến bạn mất tập trung vào Công Việc chủ lực, mũi nhọn
6. Xoá những ứng dụng, game chiếm nhiều thơi gian mà bạn cho nó là VÔ BỔ nhưng vẫn dùng
7. Bỏ ngay tật TRÌ HOÃN
8. Xoá bỏ lịch cũ KÉM KHOA HỌC – xây dựng lịch trình mới tuyệt vời hơn mỗi ngày
9. Dừng ngay việc đọc báo vô bổ, thay nó bằng sách
10. Xoá bỏ cách làm cũ trong công việc, lên quy trình cụ thể và bảng kế hoạch để mọi thứ đi với tốc độ tốt nhất .

Nguồn: Nguyễn Tất Kiểm

%d bloggers like this: