Hướng Dẫn Khởi Động Bài Bản Cho Người Mới Chạy Bộ

10 bước bao gồm:

1. Xoay khớp cổ

2. Xoay khớp vai

3. Xoay khớp khửu tay

4. Lắc hông

5. Lắc chân

6. Xoay khớp đầu gối

7. Xoay cổ tay cổ chân

8. Ép dẻo (ép ngang-ép dọc)

9. Ép dẻo bổ trợ

10. Chạy bước nhỏ tại chỗ

All in one